A TIBETI ZENGŐTÁLAK TÖRTÉNETE:


A tibeti zengőtálak fennkölt és varázslatos hazájukból elindulva keresztül utazták a Himaláját völgyeken át és az ősi kereskedelmi útvonalak mentén. A sugárhajtású repülők korának utasai visszahozták a nyugati világba ezeket a misztikus tárgyakat, ahol felébredt az érdeklődés és a kíváncsiság az eredetüket illetően és tradicionális használatukkal kapcsolatban. A történetük mindenesetre titokként lapult, mint a rejtélyes Himalája a felhők homályában.

Tibet 1950-ben bekövetkezett kommunista Kínai katonai megszállása és az ezt követő időszak eredményezte szinte az összes kolostor lerombolását, elpusztítását (és 1,2 millió Tibeti lakós, nagyon sok közülük szerzetes és apáca, halálát az idő alatt és után), ezért a Tibeti Zengőtálak minden ezoterikus tudása eltűnt. És mindannak ellenére, hogy több mint tizenhét éve a tibeti zengőtálakat és azok hihetetlen hangzásait a nyugati világ megismerte, nagyon kevés írás jelent meg a tálakról.

Ezen információhiány, karöltve az én tibeti zengőtálak iránti bűvöletemmel vezetett a kutatáshoz, amit végeztem, amíg a Himalájában utaztam és éltem az elmúlt tíz évben. Mindenesetre, nyolc év keresés után azt tapasztaltam, hogy nem sokat tudott a tibeti zengőtálakról senki a szerzetesek vagy világi emberek közül, akikkel beszélgettem. Ezért tibeti sógoromhoz, Lama Lobsang Molam-hoz fordultam a segítségét kérve.

Lama Lobsang Molam egy tibeti szerzetes, aki Lhasaban, Tibetben született, akkoriban egy kis kolostor mellett élt Swyambunathban, Nepálban. Biztosított, hogy megtesz minden tőle telhetőt, hogy találjon valakit, aki tud információval szolgálni. Számos tudakozódással telt hónap után izgatottan állt ajtóm előtt egy reggel. Talált egy idős szerzetest, aki birtokában van annak az információnak, ami után én kutatok.

A következő leírás Lama Lobsang Leshe szerzetessel rögzített interjúból van. A fordítást és kiegészítő megjegyzéseket Lama Lobsang Molam szolgáltatta. Remélem, hogy ezen információk közzététele választ ad néhány kérdésre a tibeti zengőtálak történetét és hagyományos használatát illetően.

Rain Gray,
Santa Monica, California,
1989. Szeptember

INTERJÚ


Rain Gray: Kathmandu, Nepálban vagyok. 1986. október 7-e van. Egy barátommal ülök, Lama Lobsang Molam, aki a Swyambu kolostor szerzetese, Kathmanduban, Nepálban. Azért vagyunk itt, hogy beszéljünk a zengő-tálak történelmi használatáról és, hogy mit tudunk összeeszkábálni nyolc év kutatómunkája után, meg hát megpróbáljuk megtudni, hogy mik is ezek a dolgok. Lama Lobsang tolmácsolni fog mert körünkben van Tibetből egy másik szerzetes, akinek tudomása és ismeretei vannak a tibeti zengőtálakról még akkoriból mielőtt a kínaiak megszállták volna Tibetet. Lama Lobsang, bemutatnád önmagad és vendégünket?

Lama Lobsang Molam: Igen, ő Lama Lobsang Leshe. Voltaképpen ő Tibetből jött Nepálba 1959 előtt. Tibetben a legnagyobb gompa, a Drepung Kolostor szerzetese volt. Négy fő kolostor van Tibetben. Az egyik Drepung Losel Ling, a másik Drepung Gomang, a harmadik Ngapa Dartsang és a negyedik Dayang. Négy van. Ő tehát a Drepung Losel Ling kolostorból jött.

Lama Leshe: Tulajdonképpen a tibeti kormány alatt, először Ganden Potangból lett Drepung Kolostor. Az ötödik Dalai Láma idejében épült Drepung, az első palotája is a Drepung Kolostorban van. Itt van a zengőtál ezen palota falai mögött, amit úgy hívunk, hogy Kungar Awa, avagy a trónusa ill. védő otthona zengőtálnak.

Lama Leshe: Valaki azt mondta, egy őnála idősebb szerzetes, hogy: ez a zengőtál az Indiai oldalról érkezett és a jelenlegi Buddha előtti korból. Mi úgy nevezzük, hogy Sange Wasong, azaz „könyörületi tál”. Abban az időben ezt a zengőtálat mint kéregető és könyörületi tálat használták az előző Buddha idejében.

Rain Gray: Ez azt jelenti, hogy Shakyamuni Buddha? Vagy egy előző inkarnáció?

Lama Leshe: Nem, nem. Nem, egy előző inkarnáció, a harmadik Buddha. Ez a jelenlegi a negyedik, ugyebár. A harmadik Buddha, Wasong. Abban az időben azt a zengőtálat könyörületi tálnak használták és az összes Arhat és tanítványok a zengőtálakat kéregető és könyörületi tálként használták. Ez a tan Buddha Shakyamuni doktrínája. Jelenleg könyörületi tálnak nem használunk zengőtálakat. Mi most vasból készült könyörületi tálakat használunk, azok nem zengőtálak.

Rain Gray: Csupáncsak vasból? Nem harangfémből?

Lama Leshe: Igen. Tehát azt mondta, hogy az a tál a Drepung Kolostorban van, Tibetben. Nagyon sok tibeti meglátogatja azt a zengőtálat július 15-én és az egész Drepung Kolostor úgyszintén. Mindenki jön megnézni és felajánlásokat tesznek, hogy hallják a zengőtál hangját.

Rain Gray: Tehát ez egy olyan ereklye, amit az évnek ezen a napján kihoznak, hogy megmutassák az embereknek?

Lama Leshe: Azt mondják ez egy olyan ereklye, amely Indiából származik és az előző Buddha használta. Tehát ez egy nagyon értékes ereklye. Ez az oka, hogy mindenki azt a zengőtálat akarja hallani, az éneket, a hangot. Így hát sokan tesznek felajánlást, adnak pénzadományokat. Szóval, sok ember különféle karmával látogat a tálhoz és egy ütővel, vagy dörzsfával megpróbálja megszólaltatni. Ha valaki túlzottan sok negatív karmát halmozott fel, a tál nem ad ki hangot. Ha mégis, akkor az nem túl tiszta, halk hang lesz. Ha a személy, aki megszólaltatja, tiszta karmával rendelkezik, akkor sokféle hangot ad ki magából, leginkább egy erőteljes, öblös hangot (wang-wang-wang-wang). Valami ilyesmit. Szóval azt mondják ez a története… így beszélik. Tibetben csupán három ilyen neves zengőtál van.

Rain Gray: Három ilyen ereklyeként őrzött zengőtál?

Lama Leshe: Igen, ereklye. Az egyik a Drepung Kolostorban. A másik Narthang-ban. Narthang egy nagy nyomdai központ is.

Rain Gray: Ahol a könyveket, szutrákat kiadják és nyomtatják. Kanjur?

Lama Leshe: Tibet nyugati részén. Az egyik a Sakya Kolostor. Van ott egy conch is, egy nagy kagyló, ami földből jött a felszínre, magától, természetes úton. Ők azt mondják, hogy ha azt valaki hallja megszólalni, az nem megy Narak-ba soha. Ezért…

Rain Gray: De mi az a Narak?

Lama Leshe: Narak a pokol. Alvilág vagy alacsonyabb rendű világ. Sose kerül egy alacsonyabb…

Rain Gray: …létezési formába?

Lama Leshe: Igen.

Rain Gray: Akkor mi történik azokkal az emberekkel, akik hallják ezeket a hangokat? Részesülnek valami megtapasztalásban?

Lama Leshe: Igen, nagyon sokban… Az ember itt meghall különféle hangokat. Néhány magas-rangú, nagy tudású láma is eljön, hogy hallgassa ezt a zengőtálat a valóságban, és a hang tanítást ad, a türelemről és ürességről, sok-sok tanítást…a Négy Nemes Igazság tanát.

Rain Gray: Tehát valami átadás történik, tanítást kapnak ennek a tálnak a hangrezgésein keresztül?

Lama Leshe: Igen

Rain Gray: Mit csinálnak? Megszólaltatják a tálat és a hangjára meditálnak?

Lama Leshe: Igen. Nagyon sok jó képességű növendék van a Drepung Kolostorban is, sok Geshe, több ezer Geshe. Hallgatják ezt a zengőtálat. Idősebb szerzetesek is elmennek megnézni és meghallgatni ezt a zengőtálat. Erre a hangra a szerzetesek meditálnak. Mert, voltaképpen ez… ürességet jelent…a zengőtál úgyszintén üres. Tulajdonképpen minden egyes különböző hang különböző tanítást nyújt. Érted? A zengőtál, a dob, a kürt, a harang vagy a tingsha hangja, minden, ami hangot ad ki, az mind tanító jellegű.

Rain Gray: Tehát akkor ezt a hangot össze lehet hasonlítani egy mantrával? Lehetne ezt mondani?

Lama Leshe: Nem pontosan mantra. Az Üresség tanát adja.

Rain Gray: Mutasd meg neki a írásjelet ezen a nagy tálon.

Lama Leshe: A Gaden Kolostornak ennél kisebb van. Ennél kisebb.

Rain Gray: Gömbölyűbb.

Lama Leshe: Igen, gömbölyűbb.

Rain Gray: Igen, ismerem azt a típust. Nagyon ritkán találsz ilyen típusút, manapság már nehéz ilyennel találkozni. Itt van egy kisebb. Ennél magasabb és a közepében van egy…

Lama Leshe: Igen.

Rain Gray: Mi a magyarázata annak a ténynek, hogy ebből a fajta zengőtálból olyan sok van? Ha abból a három eredetiből......…szóval, a közvélemény szerint, az eredeti tálakat követően még sok másolat készült azok alapján?

Lama Leshe: Igen

Rain Gray: Nyugaton elég sok tévhit van, mert jó néhány éve az emberek próbálják kideríteni, hogy mik ezek. És ezért…

Lama Leshe: Mostanság elég sok másolat készül, de az eredeti ott van Tibetben. Ez biztos. Ma inkább már kis méretű tálakat készítenek és víz felajánlására használják. Tibeti oldalon azokat nem evésre használják. Indiában és Nepálban manapság más célra is használják, nem tudni pontosan, de lehet hogy főzésre és más egyébre is.

Rain Gray: Mert nem tudják.

Lama Leshe: Persze, nem tudják. Tulajdonképpen ez csak a hangjáért van. Indiában Buddha Shakyamuni ideje alatt, azt mondták, a nagyon nagyok a kántáláshoz vannak. Amikor sok szerzetes gyűlik össze egy helyen, puját vagy bármilyen más szertartást végeznek, akkor először gongot használnak. Erre a hangra még több szerzetes érkezik, főleg ha valakinek jó a hallása, mint Arhatnak, akinek „isteni füle” van. Még ha nagyon messze van, akkor is meghallja.

Rain Gray: Tehát nekik megvan az a képességük, hogy nagy távolságokból is meghallják ezt a hangot.

Lama Leshe: Igen. Ahol Buddha tanait hirdetik, oda messziről is eljönnek. A természetnek is van hangja, szél vagy…

Rain Gray: Hangrezgés

Lama Leshe: Igen, a hangok rezgése. Nagy szél kerekedik, az is hangot ad ki. Tulajdonképpen keletkezhet Buddha cselekedete által, Buddha által. Ő…amikor ő meditál…ez a cselekedet, tudod, ez adhat ki ilyen hangot.

Rain Gray: Energiája által…

Lama Leshe: …energia, átalakul ezen hanggá. Vagy behatol a zengőtálba, dobba és azok megszólalnak. És az összes istenség, felsőbbrendű lények és az összes tanítvány meghallhatja ebben a hangban a tanítást, a meditációt. Ezen a hangon keresztül minden egyes lét-szféra, különböző tanítást kap. Igen, néha Buddha nem szóbeli tanítást ad, tudod, nem a szája beszél, hanem a szíve. Minden energia behatol azokba a zengő tárgyakba és azok hangot adnak ki. (megszólalnak). Azok a hangok úgyszintén Buddha cselekedetei, vagy Buddha energiája által nyújtott tanítás. Buddha időnként nem fizikai szinten cselekszik, hanem mint energia.

Rain Gray: Egyéb eszközökön keresztüli közvetítés.

Lama Leshe: Közvetítés (átadás) más lényeknek.

Rain Gray: A Karmapa, amíg még élt, hallott egy Nyugatiakból álló csoportot, akik neki játszottak ezeken a zengőtálakon. A Karmapa saját elmondása szerint, a zengőtálnak ez a hangja az Üresség hangja. Szerinted mit értett ez alatt?

Lama Leshe: Ezt a legtöbb ember nem tudja, ők csupáncsak a hangokat hallgatják. Az a személy, akiben van üresség, meditáció, samadhi, az biztos, hogy kap tanítást azoktól a zengőtálaktól.

Rain Gray: Tehát úgy gondolja, hogy ezek a zengőtálak Kelet-Tibetben készültek, a régi kínai határ szomszédságában?

Lama Leshe: Hmm. Kínai határ...Igen. Szerintem ezek az egyik legjobb minőségű tálak, melyekben számos nemesfém van, mint arany, ezüst, és más nemesfémek ötvözete. Régen felajánlási készlet volt, amit úgy hívunk „Mego Gutsag”. Ha ilyen kilenc fejű szimbólumot látunk valamelyiken, az nagyon értékes.

Rain Gray: És mik lennének ezek a fejek?

Lama Leshe: Két műhely van. Az egyik Jang-ban van és a másik Hor-ban. Jang megalkotta a saját jelét. A kilenc fej a Jang jele, abból a műhelyből való. Hor-nak több van…Hor-ban sokféle jel van, ami azokat a tálakat jelképezi, amik ott készültek.

Rain Gray: Ezt a kilenc fejet belevésik a fémbe, vagy miként kerül bele? Ez olyasmi, mint a készítő kézjegye, ha jól értem.

Lama Leshe: Nem, nem. Ez egy megkülönböztető jelzés. Ha oldalról nézed, úgy kirajzolódik a kilenc fej, egyik a másikon. Nagyon finoman látszik. Az egyik ilyen, a másik olyan. Szóval kilenc van, lehet látni…

Rain Gray: Úgy mint a Padmasambhava rúdján van a három fej, egyik a másikon.

Lama Leshe: Igen, igen.

Rain Gray: Észrevettem, hogy igencsak nézte ezt a tálat valamiért. Azt figyelte, hogy talál-e valamit rajta? Nagyon figyelmesen vizsgálta az alját. Sok ilyen tál már nagyon régi és agyonhasznált…ütések nyomai...

Lama Leshe: Igen, ütésnyomok. Ez minden bizonnyal Hor-ból származik a kovácsolása alapján.

Rain Gray: Tehát ez régen, mielőtt a kínaiak megszállták, híres fémműves központ volt?

Lama Leshe: Mielőtt a kínaiak megszállták Tibetet, Hor híres volt. Senki nem tudja ezt a minőséget visszaadni.

Rain Gray: Tehát Ön úgy véli, hogy bárkinek is volt a birtokában a készítés titka, az mára elveszett?

Lama Leshe: Szerintem el. Nagyon régen.

Rain Gray: Lama Lobsang Leshe hány éves?

Lama Leshe: Hetven.

Rain Gray: Mert nyomozásunk során, amíg próbáltuk megtalálni ezt az információt a tibeti zengőtálakról, eredetileg Ama-lat is megkérdeztük és ő szintén… Hány éves most Ama-la?

Lama Leshe: Ötvennyolc.

Rain Gray: Most már nyolc éve, hogy próbálok mindent kideríteni ezekről a tibeti zengőtálakról. Sok és hosszú nyomozás előzte meg beszélgetésünket, kutatva számos helyen itt Ázsiában, könyvekben és könyvtárakban, a világ nagy múzeumaiban…

Lama Leshe: Amikor fiatal voltam sok nálam idősebb tanárom volt, ők mesélték ezeket és tőlük hallottam. Volt nekik egy hét zengőtálból álló szettjük, kilenc fejes, Jang-nak nevezték. Ők mondták, hogy valóban nagyon értékes és vigyázzak, hogy ne kerüljön gyerekek kezébe. Ha eltörik nagyon nehéz pótolni. Azt megelőző időben négy király uralkodott a Tibeti oldalon. Ezután jött létre Jang és Hor.

Rain Gray: Most azon tűnődöm, hogy mi annak a jelentősége, hogy a zengőtál és ez a hang terjed Nyugatra. Padmasambhava azt mondta, hogy „Mikor a vas madár felrepül, a Dharma szétterjed Nyugaton”. Szóval, most már sok éve azt érzem, hogy ez a hang valahogyan fontos a világnak, mert a hang a Dharma hangja. És hordozza a Dharmát, akár felfogják az emberek, akár nem, mert a sokféle emberrel szerzett tapasztalataim alapján, legyen az buddhista avagy nem, fiatal avagy nagyon idős ember, mindenki vonzódik ehhez a hanghoz. És különös módon, nem tudják megmondani pontosan, hogy miért, de szeretik ezt a hangot hallani. Ezért igen nagyra becsült a nyugati világban. Most, hogy a Dharma így erősödik a nyugati világban, az az ösztönös érzésem, hogy ennek a hangnak valahogyan van valamilyen jelentősége a mai világban. Le van írva, hogy ezekben az időkben nehezebbé válnak a dolgok, hogy az egyik emberi faj megpróbálja átvenni a hatalmat a világ fölött. És hogy a megvilágosodott lények akkor összegyűlnek a Shambhala földjén. Azt hiszem, hogy van egyfajta kapcsolat ez a hang és Shambhala között. Ez a benyomásom, nem tudom. Azt hiszem, hogy a zengése ezeknek a hangoknak valahogyan össze fogja gyűjteni azt a pozitív energiát, azt az erőt, amelyik felveszi a harcot azokkal az emberekkel szemben, akik megpróbálják elpusztítani a világot.

Lama Leshe: Igen.

Rain Gray: Ha ez az Üresség hangja, és a Dharma hangja, akkor ez a harangszó hordozza a Dharma erejét…

Lama Leshe: Ha valakiben benne van a Dharma csírája, az lehet nyugati vagy keleti, nem számít...

Rain Gray: Akkor ez a hang felébreszti a Dharma csíráját?

Lama Leshe: Igen, és így megy nyugatra a Dharma. Guru Padmasambhava azt mondta, hogy „Dharma megy nyugatra” az azt jelenti, hogy ott is megvan csíra. Persze, minden érző lényben benne van a bodhicsitta, azaz a lények javára történő megvilágosodás szelleme, a Buddha természete. Azelőtt minden tanítás Ázsiában terjedt. Buddha most nincs a világban, ebben a világban. Annyi más világban van most, amennyiben a tanokat hirdetik. Tehát Buddha nincs itt, de az ő Dharmája itt van. A zengőtálak taníthatják azokat, akikben benne van a Dharma magva. Minden érző lénynek más és más a tulajdonsága, sok különböző „fül” van. Ez az, amiért a zengőtál tanítást adhat. Valóban van kapcsolat Buddha és Shambhala között, amint mondtad, valóban van kapcsolat a zengőtál vagy azok a hangok és a Shambhala között. Ez azt jelenti, hogy a zengőtál hangja tanít téged minek utána eljuthatsz a Shambhala-hoz. Tényleg ez a kapcsolat. Buddha most nincs itt, de a zengőtál igen. Ha valaki tud játszani a zengőtálon az ténylegesen és azonnal megkaphatja Buddha tanítását. Majd ezen a tanításon vagy a hangon meditálhat, végül megvilágosodhat. A zengőtál hangja, a harang hangja és a tingsha hangja hihetetlenül valóságos. Nem mint azok az egyszerű hétköznapi hangok.

Rain Gray: Igen, igen, ez az, amit folyamatosan végig éreztem. Mert ezeknek az eszközöknek a hangja teljes mértékben eltérő bármely más hangszernek a hangjától a világon. Szinte hihetetlen a minősége.

Lama Leshe: Ezért van az, hogy a harang, azok a zengőtálak… tudod, nem hétköznapi ember készítette őket, Buddhától valók. Ha bárki hallja csilingelni, legyen az alaktalan, vagy egy alakot öltött teremtmény… nem számít. Ha megszólaltatsz egy harangot és nem kaptál semmilyen tanítást, de más teremtmények forma nélkül is hallják a hangot. És kaphatják a tanítást.

Rain Gray: Tehát nem csak arra a személyre van hatással, aki használja, hanem hat az összes környező területre. És a hang tulajdonképpen nagyon messzire terjed még akkor is ha fizikailag nem érzékeljük.

Lama Leshe: Igen. Mikor a tingshán játszunk jönnek az éhes szellemek, de mi nem látjuk ezeket a lényeket. Több ezer kilométerről hallják ezt a hangot, jönnek mondva: „Ó, van ott valami”. Szóval, hihetetlen a hang.

Rain Gray: Tehát mondhatjuk azt, hogy ezek eszközök az átváltoztatáshoz, hogy közönséges lényünket átsegítse egy, a Buddha természetének megfelelő, magasabb rendű tudati szintre. Mondhatjuk ezt?

Lama Leshe: Igen, mondhatjuk. Buddhán kívül ha valaki tanítást ad beszéd nélkül, csupán testi cselekvés által, azok az Arhatok. Buddha nincs ma a világban, az Arhatok jönnek. Ők adják a tanokat, de hangok nélkül, csupán a testet mutatva. Ha valakiben benne van a csíra, az azonnal megkapja a tanítást. Ugyanúgy. Ha megszólaltatod a zengőtálat és ha te nem kapod meg a tanítást, valaki más viszont megkapja. Szóval, azért készítjük azokat a zengőtálakat, harangokat, a cintányérokat, dobokat, kürtöket, mert minden egyes dolog különböző tanítást ad. A kürt is sokféle hangot ad.

Rain Gray: Terjedelmes hangot, erőteljes hangot.

Lama Leshe: Hangot, terjedelmes hangot. A kürt hangja csak a Dharma használatához van. A szerzetesek hívásához vagy a puja végzéséhez. Mi úgy mondjuk, hogy a kürt hangjával idézzük a Dharmachakrát. A megvilágosodása után 49 napig még maga Buddha Shakyamuni sem tanított. Ő tudta, hogy megvilágosodott, de az érző lények nem tudták, hogy Ő megvilágosodott. Szóval, valóban szomorú volt. Azt gondolta „Én most jobb ha bemegyek az erdőbe, senki nem ismeri az én igazságomat”. Az istenek feje, és királya azt mondta: „ Taníts, kérlek, adj tanításokat”. És átadta a kagylókürtöt. Mikor játszik a kagylókürtön és az hangot ad ki, az azt jelenti, hogy tanítást ad. Mert a Dharmachakra…. a kagylókürt hangja, az maga a Dharmachakra.

Rain Gray: Szóval, a Buddhista hagyomány, már a kezdetektől, Buddha legelső tanítása óta őrzi a hang használatának tradícióját a tanítással kapcsolatban?

Lama Leshe: Igen. Legelső tanításként a Négy Nemes Igazság tanát adta. Ha megszólaltatjuk a zengőtálat néhány Arhat is itt lesz, és nekik valóban számos tanításuk lehet, az üresség, együttérzés, stb; nagyon mély tanítások. Tulajdonképpen az a hang „wang, wang, wang, wang” ürességet jelent, üres, üres, üres, üres. Az üresség tanítása a tanok csúcsa. Buddha esszenciája. Buddha tanításainak az esszenciája. Mit jelent Buddha tanításának esszenciája? Az Üresség tana, mindenek fölött álló. Ha valakiben már van bodhicitta, azaz a megvilágosodásra való hajlam felébredése megtörtént, de nem kapta meg az üresség tanítását soha nem fog tudni megvilágosodni.

Lama Leshe: Guru Urgyen Rinpoche azt mondja, hogy eljön a nap amikor a rejtett titkos tanok és szövegek előbukkannak majd. A jövendölések szerint egy fiú megtalálja és magával viszi , hogy terjessze.

Rain Gray: Hogy újra felfedje ezt a titkos szöveget.

Lama Leshe: Igen.

Rain Gray: Tehát bizonyos értelemben ez egy újra felfedése lehet valaminek, ami el van rejtve régóta. Mert úgy tűnik, hogy erről nagyon sokan nem tudnak azok közül, akiket eddig megkérdeztem.

Lama Leshe: Ők nem tudják.

Rain Gray: Lehet, hogy ebben a jelen korban, ez a megfelelő idő, hogy újra felfedjék.

Lama Leshe: Ők nem tudják, de ha hallják ezt a hangot az tetszik nekik. Valami boldog és vidám.

Rain Gray: Igen, igen, van benne valami vonzó.

Lama Leshe: Valóban. Nagyon békés hangot bocsát ki. Ez az amit Guru Rinpoche már ezelőtt is mondott.

Rain Gray: Szóval ezek tulajdonképpen nagyon értékes dolgok, amiket nagy gonddal kell megvédenünk.

Lama Leshe: Igen, de ki fedezte fel a zengőtálat nyugaton? Ki? Ki fogja felfedni a zengőtálak hangját? Tibet ideje itt van. Természetesen közeleg, és most már egyre jobban, a Dharma növekszik és az összes zengőtál hangja, meditáció, mind megy nyugatra a Dharmával. De ez így természetes.

Rain Gray: Nagyon érdekes. Nos, én remélem, hogy majd egyszer valaki megtalál néhányat ezekből a titkos szövegekből, amelyek valóban elmondják, hogy hogyan használjuk ezeket a zengőtálakat. Addig nekünk úgymond békésen kell ülni, csendben ülni és hagyni ösztönös érzéseinket, hogy ők mondják meg hogyan használjuk a zengőtálat.

Lama Leshe: Ha te átmész a Tibeti oldalra, egy ereklye zengőtál még mindig van ott.

Rain Gray: Igen, szeretném látni.

Lama Leshe: Láthatod és kérdezhetsz azoktól, akik a zengőtál felelősei. A legtöbb idős szerzetesnek van is információja a zengőtálakról. Ők ismerik a azokat. Ma már a fiatal szerzetesek nem sokat tudnak róluk. Ők azt kérdezik „Ez mi?” érted…

Rain Gray: Igen, ezért volt ennyire nehéz megtalálni ezt az információt.Forrás: http://www.bodhisattva.com
Köszönet a történetben szereplő személyeknek és tanítóknak az információkért.
Köszönet továbbá Sándor Edit barátunknak a lelkiismeretes fordításért.