BACH VIRÁGTERÁPIA - TESZTLAP

Név:

I. FÉLELEM

26. ROCK ROSE (Molyhos Napvirág)

Nagy félelmek, belső szorongások és aggodalmak, amelyeket örökkévalóságnak él meg. Rémület, iszonyat, rettegés, pánik. Mintha egy iszonyatokkal teli világ rá zárult volna az emberre. Nem mer semmihez sem fogni, mert fél a kimenetelétől. Idegrendszeri kimerültség, összeomlás.

Ismeri az idegrendszerét és tudja irányítani. Válsághelyzetben tudatosan aláveti magát belső irányításának. Rendkívüli helyzetekben képes túlnőni önmagán és csaknem emberfeletti erőket mozgósít. Szembenéz a kihívásokkal bátran és félelem nélkül.

20. MIMULUS (Sárga Bohócvirág)

A mindennapi élet ismert dolgaitól való félelem. Pl- félelem az egzisztencia miatt, félelem a sötéttől, a tűztől, a kutyáktól, a fogorvostól bármitől, amit meg tud az ember nevezni. Félénk, szégyenlős, érzékeny, befelé forduló, és sokszor gyerekes viselkedésű.

Félelmein túlnőtt, ismeri a korlátait, derűs higgadtsággal tekint a dolgok elé. Az Élet helyzeteiben bátor és rátermett. Segítőkész és együtt érző más emberekkel, a hasonló helyzetekben.

6. CHERRY PLUM (Cseresznyeszilva)

Erős, intenzív félelem, irracionális gondolatok. Félelem a félelmetes és szörnyű tettek elkövetésétől, melyet nem akar megtenni, de belső késztetést érez. Félelem az elme túlterhelésétől és a józan ész elvesztésétől. Pánik, hisztéria, túlfeszített idegrendszer.

Bátorság, erő, higgadtság. Érzéseit el tudja fogadni bármi is, legyen és megfelelően tudja kordába tartani, ki tudja fejezni. Mélyen alámerül a tudatalattijába, és az ott nyert benyomásokat, tudatos felismerésként alkalmazza az életében. Így hatalmas szellemi erőtartalékokhoz kapcsolódik.

2. ASPEN (Rezgőnyárfa)

Sejtelmes és ismeretlen okokból adódó félelem, hogy valami rossz, szörnyűséges dolog fog történni, szorongás, rossz előérzet. Nem valós, megmagyarázhatatlan félelemre, akár éjjel, akár nappal is jelen lehetnek

Fejlett, tudatos érzékelő-képesség, ismeri a különleges érzékenységét, és tud vele bánni. Félelem nélkül, bizakodva halad előre. Képes finomabb tudatsíkokba belehelyezkedni és felfogni a komplex összefüggéseket.

25. RED CHESTNUT (Vörös Vadgesztenye)

Aggódó félelem másokért, egy családtagért, egy ismerősért. Másokkal való túlzott törődés, gondoskodás. Aggódó édesapa, édesanya, aki mindig valami szerencsétlenséget érez, ha a gyermeke nem, vagy túl későn jön haza. Gyötrő gondolatok és érzések, amiktől nehezen tud szabadulni.

Mindig megtalálja az arany középutat az együttérzés és a másik önállóságának tiszteletben tartása között. Odafigyel mások gondjaira, de a segítségnyújtásban akkor jön, ha kérik, ha hívják. Nem tolakodó, megadja a kellő távolságot az élni hagyáshoz.

II. BIZONYTALANSÁG

5. CERATO (Kékgyökér)

Tanácsot keres, saját igazában és megérzéseiben kételkedik, teljes vagy részleges önbizalomhiány. Nincs elegendő önbizalmuk és hitük, hogy saját döntéseiket meghozzák, mások tanácsait keresi, fűhöz fához szalad, melynek következtében pórul jár. Döntéshozatalbeli gyengeség. Nem bízik a képességeiben sem.

Intuitív, érdeklődő, intenzív tudásszomj hajtja. Gyorsan kialakítja saját véleményét. Belső hangjától vezetteti magát, bízik önmagában és kitart hite és döntései mellett. Rugalmas, éber és befogadó.

28. SCLERANTHUS (Egynyári Szikárka)

Kettő közti döntésképtelenség. Bizonytalanság, határozatlanság, ingadozó kedélyállapot, érzelmi instabilitás, egyensúly hiány. Nem tud dönteni, és nem is dönt. Nyugodt, csendes ember, aki egyedül viseli élete terheit, mivel nem hajlandó a problémáit másokkal megbeszélni.

Jó a koncentrálóképessége és a határozottsága. Tudatos a kapcsolata a belső Énjével, rátalál belső ritmusára és megtartja belső egyensúlyát. A kellő pillanatban biztonsággal hozza meg a helyes döntéseket. Sokoldalú és rugalmas, egyre több lehetőséget tud beépíteni az életébe.

12. GENTAIN (Őszi Tárnics)

Lehangoltság, csüggedtség, túlzott kételkedés. Hamar és könnyen befolyásolható, bizalom és önbizalom hiány is. A múltban ért, mély nyomokat hagyott kudarcélmények miatt, felszíni depresszió is előfordulhat.

Az akadályokat és csapásokat próbatételnek fogja fel, és mindig összeszedi a bátorságát egy újabb nekifutáshoz. Megingathatatlanul hisz benne, hogy a nehézségek ellenére, minden úgy lesz, ahogy lenni kell. Tudja, hogy minden problémára van megoldás. Megerősít és felbátorít másokat.

36. WILD OAT (Erdei Rozsnok)

Bizonytalanság, az életpálya és pályafutás megválasztásának képtelensége. Ha az ember nehezen tudja eldönteni, hogy milyen munkát, tevékenységet válasszon magának, lehet többféle is, de nem tud azok közül egy mellett maradni. Nem érzi az elhivatottságot.

Felismeri különlegességét, rátalál életcéljára, és mérlegeli a megvalósításhoz alkalmas lehetőségeket. Képes rá, hogy egyszerre több mindent csináljon sikeresen, és azokat egy felsőbb célkitűzésnek rendelje alá.

13. GORSE (Európai Sünzanót)

Reményvesztettség, kétségbeesettség, elbátortalanodottság, borúlátás, sikertelenség érzése. Elvesztették a hitüket, nem látják a kiutat. Jellemzi még a lemondás, a feladás, a teljes elszigetelődés.

Sohasem adja fel a reményt, újra és újra bizakodik. El tudja képzelni, hogy valahogy minden jóra fordul majd. Tudja, hogy sosem késő változni és változtatni valamit az életében. Nehéz helyzetekben is felismeri a kibontakozás és tanulás adta lehetőségeket. Reményt és bizakodást visz mások életébe is.

17. HORNBEAM (Gyertyánfa)

Mentális kimerülés, fáradtság, fásultság, erőtlen cselekvési képesség. Egy döntést vagy lépést halogat, erejében és önmagában kételkedik. Egy feladat megtevés előtti félelem. Kifárad, attól hogy végiggondolja, hogy mit kellene tennie. Nem tud elindulni, nincs kedve és ereje.

Élénk és dinamikus szellem, képes kitörni a megszokásokból, spontán enged a váratlan impulzusoknak. Tudja, hogy napi feladatait jól ellátja, anélkül hogy túlerőltetné magát. Tudja, hogy nincs két egyforma nap, takarékosan, beosztja energia tartalékait.

III. ÉRDEKTELENSÉG

9. CLEMATIS (Erdei Iszalag)

Álmodozó, közömbös, figyelmetlen, fásult. Feledékeny, nem a Jelenben él, hanem egy álomvilágban vagy fantázia világban. Gyenge, erőtlen a gyökércsakrájuk, úgymond 'lebegős' ember. Nem tudják a gondolataikat formába önteni, lehozni, manifesztálni. Nem tudják a kreativitásukat és önmagukat megvalósítani.

Reális észlelés, konkrét perspektívák az életben, a megvalósíthatóra összpontosít. Álmodozik, és álmait képes valóra is váltani. Az alkotó Élet gazdaggá és érdekessé teszi a mindennapjait. Kiéli kreativitását, különös érzékenységgel észleli a formákat, hangokat, színeket, illatokat.

16. HONEYSUCKLE (Jerikói Lonc)

A jelen terhei elől menekül a múltba, vagy a jövőbe. Nosztalgia, a jó vagy a rossz emlékek visszacsalogatják és hajlamos sok időt ezzel eltölteni. Honvágy, visszasír egy elvesztett helyet, embert, tárgyat Nem érzi itt (ahol, akivel van) jól magát. Nincs a jelenben, folyton vágyakozik.

Tudja, hogy az Élet a mában zajlik. Tanult a múltbéli tapasztalatokból, és itt a jelenbe hasznosítja őket. Élő kapcsolata a múlttal egészséges mértékű, melyben a felismert összefüggéseket a jelen történésekkel magyarázza.

37.WILD ROSE (Vadrózsa)

Búskomorság, rezignáció, sodródik az árral, a tapasztalatai, alá rendeli magát. Egy szomorú, vigasztalhatatlan, félig álomszerű világban él, mint Csipkerózsika. Beletörődik a sorsába, közönyösséggel éli a mindennapjait, ismételve ugyanazokat a tevékenységeket, fázisokat, semmi újdonság és új impulzusok nélkül.

Élet igenlő, kezdeményező. Nyit a világ felé, izgalmasnak és érdekesnek találja az életét. Észreveszi az újat, a mást. A szabadság és vitalitás újdonsült érzéseit tapasztalja, teljes örömmel adja át magát a világnak.

23. OLIVE (Olajfa)

Gyengeség, kimerültség minden szinten. Fáradtság, erőtlenség, testi összeomlás. Akkor fáradt el, amikor már megtette.

Gazdaságosan bánik az energia tartalékaival. Erőt ad, segíti a betegségek gyógyulási, felépülési szakaszát. Visszaállítja az erőnket, a regenerációnkat és a vitalitásunkat. Ápolja a kapcsolatot a Földanyával.

35. WHITE CHESTNUT (Fehér Vadgesztenye)

Gondolatok vitája, nem kívánt, nyomasztó gondolatok újra és újra visszatérnek. Szellemi szintű mókuskerék és a fecsegő elme jellemzi. Amikor ezek jelen vannak, elűzik a lelki békét, és lehetetlenné teszik, hogy az ember a munkájára, az örömeire vagy bármi másra is figyeljen.

Hatékony céltudatos gondolkodás, jó a koncentrációs képesség. Konstruktívan dolgozik a gondolataival. Belső irányításához igazodik, így gondolatai világosak és rendezettek. Belső nyugalom uralkodik benne, a gondok megoldásának ötletei maguktól bukkannak elő.

7. CHESTNUT BUD (Fehér Vadgesztenye Rügy)

Lassú az életleckék felismerésében, lassan tanul a hibáiból, ezért ismételten elköveti azokat. Élete, életei során újra és újra fut bizonyos köröket, amikor már megtörtént, akkor ismeri fel, hogy ismét hibázott. (Vagy akkor sem.)

Szellemileg friss, élvezi a tanulást. Igyekszik mindig gyarapítani tudását, időt és nyugalmat szánva rá. Naponta megfigyeli magatartásmintáit, és reakcióit, abból is tanul, hogy mások magatartását elemzi. Egyre korábban látja meg az összefüggéseket, az egyes helyzetekbe előre felismeri a lehetséges tévedéseket. Mindennapi tapasztalataiból a legjobbat hozza ki a maga számára.

21. MUSTARD (Mezei Mustár, Vad Repce)

Ok és értelem nélküli mély búskomorság, depresszió, szorongás és szomorúság. Olyan az ember érzése, mintha egy nagy sötét felhő, bármerre is megy, mindig ott van a fej felett. Nem tudni miért, de olyan semmilyen kedvű.

Elfogadja a Felsőbb erők váltakozását, tudja, hogy az öröm mindig visszatér, ahogy a nap is előbukkan a felhők mögül. A sötét, nehéz napokban is tiszta fejű és bizakodó. Érzi, tudja, hogy nincs egyedül.

IV. MAGÁBA-ZÁRKÓZOTTSÁG

34. WATER VIOLET (Békaliliom)

Távolságtartó, függetlenségre törő, büszke járású és méltóságteljes magatartású. Makacs, dédelgeti a sérüléseit, nyalogatja a sebeit, de változtatni nem akar ezen.

Segítőkész, de visszahúzódó. Szeret egyedül lenni, untatja és fárasztja az emberi butaság és tudatlanság. Jól megvan magában, elve az 'élni és élni, hagyni', tapintatosan tartózkodó, de azért kötődik embertársaihoz is. Szívesen van egyedül, de kész a közeledésre is, ha a helyzet úgy kívánja. Önállóan és lelkiismeretesen cselekszik, inkább a háttérből. Mások szemében a kiegyensúlyozott, türelmes, belsőleg független embert szimbolizálja.

18. IMPATIENS (Nebáncsvirág)

Türelmetlenség, ingerlékenység, feszültség, kapkodás. Egyedül dolgozik, mert nincs ideje kivárni, amíg más megteszi.

Kivárja, hogy a dolgok a maguk tempójukban fejlődjenek. Türelmes, gyengéd, higgadt és határozott.Gyors felfogását, gyors észjárását, gyors cselekvő képességét mások javára is kamatoztatja.

14. HEATHER (Hangafű)

Túl sokat gondolkodik, pörög a feje, csacsog ez elméje. Nem tud lazítani, túlságosan beletemetkezik a munkába, aminek hatására, egyedül marad. Bizonyítani akar önmagának, a környezetének és a világnak is. Önközpontú, teljesen kitöltik az életét a saját gondjai, gondolatai. Jellemezheti még a külső-belső beszédkényszer is.

Tudja, hogy egy belső irányítás gondoskodik róla, akitől mindent megkap, ami a fejlődéséhez szükséges és fontos. Odafigyel másokra, önzetlen, képes másokat is meghallgatni. Segítőkész, megértő és mély beleérző képességgel rendelkezik.

V. PSZICHIKAI TÚLÉRZÉKENYSÉG

1. AGRIMONY (Apró Bojtorján)

Lelki gyötrelmek, problémáit, gondjait elrejti mások elől, melyről nem szívesen beszélnek. Nyugtalan, zaklatott, keresi a helyét a világban. Menekül önmaga és az önfelvállalás elől is. Szerepet játszik, álarcok, mögé húzódik. Kerüli, hárítja a nehézségeket, a problémákat, mintegy tudomást sem akar róluk venni.

Őszinteség, nyíltság, konfrontációs képesség. Szembesül a pozitív történésekkel, ettől erősödik a hite. Vidám derűs alaptermészetű, igazi harmónia és belső béke jellemzi. Őszintén optimista, bölcs diplomata, ügyes békebíró.

4. CENTAURY (Kisezerjófű)

Gyenge akaratú, túl engedékeny, mások uralkodnak fölötte. Félénk, zárkózott és befele forduló. Hajlamos elfogadni olyan dolgokat, ami neki nem jó, ezáltal könnyen kihasználhatják, visszaélhetnek a jóindulatával és a bizalmával. 'Lábtörlő' típus.

Ismeri igényeit, és teljesíti kitűzött élettervét. Tudja, mikor és miért mondjon igent, máskor pedig nemet. Könnyen beilleszkedik a közösségbe, de identitását mindig megőrzi. Szerényen és bölcsen szolgál, belső célkitűzései szerint.

33. WALNUT (Diófa)

Túlérzékeny mások elképzelései és a külső hatások iránt. Akarat gyenge, engedi, hogy helyette döntsenek és válasszanak. Elfogad olyan helyzeteket, megoldásokat, ami neki nem jó. Túlságosan befolyásolható, irányítható és elbizonytalanítható.

Úttörő, aki mindig hű marad önmagához. Belevág az új dolgokba, megteszi az első lépéseket. Immúnis a külső hatásokra, és nyitott a belső inspirációra. Erős, magabiztos jellem, tévedhetetlenül halad az életútján.

15. HOLLY (Magyal)

Elfojtott érzések, zaklatottság, irigység, düh, gyanakvás, harag és piszkálódás. Féltékeny, támadó és bosszúálló. Ez a legmélyebb, (legnehezebb) érzelmi állapotokat tartalmazó típus, mind a 38 közül.

A szívével gondolkozik, jó szándékkal közelít másokhoz. Belső harmóniában él, jóindulat, szeretet és szívélyesség sugárzik belőle. Nagylelkű, szívesen osztozik, önzetlen. Megtapasztalta és ismeri a feltétel nélküli szeretetet.

VI. ÖNBIZALOMHIÁNY

19. LARCH (Vörösfenyő)

Dolgoktól, történésektől eleve sikertelenséget, kudarcot vár. Teljes önbizalomhiánya, önmaga alul értékelése miatt van. Kisebbségi érzése van, hajlamos az igénytelenségre, a lemondásra, a befejezésre. Nincs motiváló vágy, nincs motiváló erő.

Tudja, hogy képes megvalósítani fontos céljait és terveit. Ismeri és elfogadja erősségeit és gyengeségeit. Kibontakoztatja és hasznosítja vele született tehetségét. Észreveszi és megragadja a lehetőségeket maga körül. Megtalálja és elfogadja a megfelelő helyét a társadalomban.

24. PINE (Erdei Fenyő)

Erőteljes bűntudat, önvádaskodás, reményvesztettség és megfelelési vágy. Túlterhelés által bizonyítja magát. Hajlamos magára venni mások hibáit, gondjait. Mindenért bocsánatot kér, probléma a dominanciával és a saját maga érték becslésével.

Tudja, megérdemli, hogy szeressék, méltó a szeretetre és a Létezésre. Olyannak fogadja el magát, amilyen, emberi gyengéivel együtt. El tudja fogadni az ajándékot, a dicséretet és a megérdemelt dolgokat. Szereti, tiszteli és becsüli önmagát.

11. ELM (Szilfa)

Felelősséggel túlterhelt, átmenetileg úgy érezheti az ember, hogy alkalmatlan a feladatai elvégzésére. Elege van, v. miből, V. kiből már túl sok, nem bírja tovább. Túl sok a feladat, túl sok a felelősség.

Rátermett, felelősségteljes, megbízható. Fel tudja mérni, mennyit tud vállalni, és mit ruház át másokra. Tudja, hogyha a legjobbat nyújtja, a kellő pillanatban megjön a segítség. Átérzi a felelősséget önmagáért is.

30. SWEET CHESTNUT (Szelídgesztenye)

Mélységes kétségbeesés, mentális gyötrelem, nagy lelki fájdalmak, nincs béke, nincs remény- állapotok. A depresszió legmélyebb állapotánál is használható, amikor önpusztító öngyilkos gondolatok szándékok ébrednek fel az emberben.

A krízisekben, a változás lehetőségét látja, és ki is használja. Tudatosan felülemelkedve átvészeli a rendkívüli helyzeteket, anélkül, hogy lelke megsérülne. Tudja, mikor van itt a tettek ideje, és mikor hagyja történni a dolgokat. A kellő pillanatban képes azt mondani: 'Legyen meg a Te akaratod!'

29. STAR OF BETHLEHEM (Ernyős Madártej)

Mentális és fizikai túlterheltség, túl nagy feszültség, bánat, trauma, szomorúság, boldogságtalanság, elesettség, kimerültség, menedékkeresés. Ezen életbeli és múlt életek béli, mindennemű tudati - érzelmi traumák oldására ajánlott.

Fogékony az új benyomásokra, rendkívül kifinomult az alkalmazkodó képessége. Meg tanult helyesen bánni az őt ért érzelmi hatásokkal, amiket bölcsen felhasznál a saját fejlődéséhez. Kiengesztelődik, megvigasztalódik. Az eltárolt traumák felszabadítása következtében, rengeteg életenergia, kreativitás és vitalitás birtokába került.

38. WILLOW (Fűzfa)

Neheztelés, elkeseredettség, helyzetéért mindenki mást (csak saját magát nem) hibáztat. A szegény én szerepét játssza, hogy vele mennyire elbántak, mennyire tönkretették, mennyire szegény ő. Sajnáltatja magát, s közben erről meg is van győződve.

Kézbe veszi élete irányítását. Konstruktívan gondolkozik, befolyásolni tudja az események menetét. Felvállalja önmagát és a felelősséget a sorsáért. Optimista, már tudja, hogy mindet, ami körülveszi, és ami történik vele, önmagának köszönheti.

22. OAK (Tölgyfa)

Minden erőfeszítését beleadva, rendíthetetlenül harcol v. kiért, v. miért, egy ötletért, egy célért vagy bármiért, amit a fejébe vett, akár foggal körömmel is. Nem tud, nem akar várni, most rögtön akarja a megvalósulást, sietteti a dolgokat, hajtaná az időt.

Kötelezettségeit és terveit az adott lehetőségek keretén belül teljesíti. Kreatív, szuverén módon viseli a terheket. Örül az életnek, erővel, megfontolással és kitartással végzi feladatait. Megtanulta, hogy mindennek eljön a maga ideje.

10. CRAB APPLE (Vadalma)

Túlzottan tisztátalannak érzi önmagát. Ön- undor, ön-gyűlölet ön el nem fogadás, minden szinten. Félelem a betegségektől, a fertőzésektől, és minden tisztátalan dolgoktól. A hypohonder emberi megnyilvánulások is ide tartoznak.

Tudja, hogy a rend mindig csupán átmeneti állapot lehet. Rendet tart kívül és belül. Összetett történésnek tekinti az eseményeket, nem értékeli túl az egyes részleteket. Jó érzéke van a magasabb Rend és a nagyobb összefüggések iránt.

VII. TÚL SOKAT KÍVÁN

8. CHICORY (Kék Katángkóró)

Hajlamos a túlzott birtoklásra, önzőségre, követelőzésre. Állandóan kijavítja azt, amit helytelennek gondol, mindig talál másnál valamit, amit rendbe akar hozni. Jellemző a majomszeretet és a magához láncolás, birtoklási vágyának kiélése miatt. Ön-centrikus, erős akaratú.

Magától ad és nem vár viszonzást. Tiszteletben tartja, hogy mindenkinek saját élettervét kell teljesítenie, szabadon. Kordában tudja tartani érzelmi igényeit. Képes az elengedésre, az élni hagyásra. A Teljességből merít, szeretettel és igazi odaadással törődik másokkal.

31. VERVAIN (Vasfű)

Túl sok stressz és feszültség, hajlamos a túlbuzgóságra, a túlzott rajongásra és a kényszerítésre. Túllelkesedik az iránt, amit jónak talál, és ezt ráerőlteti másokra. Túl gyorsan élik az életüket. Fanatista módon, térítő misszionárius és túlzott igazság osztó. Rugalmatlan, képes átgázolni másokon.

Minden tevékenységében mértéktartó. Türelmesen, higgadtan reagál. Kiáll az elveiért, de mások elveit is tiszteletben tartja. Hagyja, hogy mások, a maguk módján boldoguljanak. Hatalmas energiáját céltudatosan és körültekintően veti be a jó ügy érdekében. Könnyedén fellelkesít, ösztönöz, és magával ragad.

32. VINE (Szőlő)

Akaratos, nem tűr ellentmondást, uralkodó, hatalomvágyó, becsvágyó. Túl szigorúan és magabiztosan irányítja környezetét, hajlamos ráerőltetni a véleményét másokra. Rugalmatlan és erős személyiség, aki nem akar, és nem tud veszíteni.

Elfogadja mások igényeit, és tekintettel van a szükségleteikre is. Különbséget tud tenni az egészséges ambíció és a túlzott becsvágy között. Feladatát szerepnek fogja fel, amit az Élet színpadán emberséggel kell eljátszani. Segít másoknak rátalálni az útjukra. Bölcs, megértő vezető, természetes tekintélynek örvend.

3. BEECH (Bükkfa)

Intolerancia, hajlamos a túlzott kritizálásra, ítélkezésre, irányításra. Nehezen, vagy észre sem veszi a jót, a szépet. Hajlamos az arroganciára, hibát keres és talál is mindenben.

Éleslátás, jó ítélőképesség, különbséget tud tenni a dolgok között. Kritikája konstruktív és beleérző, a bírálatot is elfogadja. Tolerálja a más gondolkozásúakat, erősségeikkel és hibáikkal együtt. A negatívum mögött felismeri a pozitív fejlődés lehetőségeit.

27. ROCK WATER (Forrásvíz)

Túl szigorú önmagához, Ön megtagadás, ön elnyomás. Megtagadja magától a megtapasztalásokat, az élményeket, az érzéseket. Lemondó az élet adta örömökről és vágyakról. Szigorú elvekhez tartja magát és életmódját. Túl szigorú elveket, vallásokat, hiedelmeket követ.

Hajlandó lemondani teóriáiról és elveiről, ha új felismeréssel vagy mélyebb igazsággal szembesül. Lényének gyermeki oldalát is engedi érvényesülni. Tiszteletben tartja testi és lelki igényeit, érzi, hogy mikor melyiknek engedjen. Átengedi magát belső irányításának, fegyelmével mások példaképévé lesz.

ELSÕSEGÉLY CSEPPEK

39. RESCUE REMEDY (Elsősegély, vészcsepp)

A Rescue egy olyan speciális keveréküveg, melyet bárhol, bármikor lehet használni. Ez a virágrezgés összeállítás egy Felsőbbrendű archetipikus reakciómintát érint, ahol a személyiség egész struktúrája átalakul. Azonnal oldja a feszültséget, reményt ad, sőt életet is mentett már. A Rescue azonnal aktiválja a test öngyógyító erejét, stabilizálja a gondolatokat és érzelmeket, felemeli a tudatot az alsóbb energiájú síkokról.